Tsitovet (Cytovet) – morfologiseen tarkasteluun erikoistunut eläinlääkäri (sytologia, histologia, immunohistokemia, immunosytokemia).

Meidän tarjoamat palvelut:

  1. Moderni käsite sytologiasta. Käyttö LBC, cell-block, immunohistokemiallinen (IHC), immunosytokemialliset (ICC)
  2. Kokemus morfologiasta yli 10 vuotta.
  3. Korkeakoulututkinto eläinlääketieteessä.
  4. Asiantuntijalausunnot. Vertaistutkimuksia.
  5. Ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet, laboratorion laadunvalvonta noudattaen.
  6. Patologisten näytteiden makro- ja mikrotason kuvat, niiden skannaus ja digitointi jokaisessa lausunnossa.
  7. Varmuuskopiointi mahdollisuus, asiakkaan pyynnön mukaan myös alkuperäinen näytelasi.
  8. Tukea koulutuksen alalla. Ilmainen koulutuseen valmistaminen ja opetus preanalyyttisessä vaiheessa sytologisten ja histologisten näytteiden otossa.

Maksu PayPal tai muun vastaavan maksujärjestelmän kautta.

Jaa: